EVALD - Evaluering af læseforståelse og delfærdigheder

 • Petersen, Dorthe Klint (Projektdeltager)
 • Hansen, Henrik Skovdahl (Projektleder)
 • Rønberg, Louise (Projektdeltager)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  EVALD er et digitalt evalueringsmateriale til mellemtrinnet (3.-6. klassetrin). Med EVALD får du som lærer et solidt grundlag for at kunne vurdere dine elevers forståelse af fagtekster og skønlitterære tekster – og for at tilrettelægge din undervisning.

  Udover læseforståelsesprøverne afdækker EVALD de delfærdigheder, som en række forskningsundersøgelser viser er centrale for udvikling af god læseforståelse; afkodning, ordkendskab (bredde og dybde) og teksttypekendskab.

  EVALD evaluerer elevernes funktionelle læseforståelse gennem læsning af autentiske fagtekster og skønlitterære tekster til alderstrinnet.

  EVALD kan gennemføres på klassebasis eller med enkeltelever, og resultaterne præsenteres både som klasseoversigt og som individuelle elevrapporter.

  Resultatet af læseforståelsesprøverne og delprøverne giver læreren indsigt i, hvilke områder undervisningen i læseforståelse bør fokusere på. Normerne er indsamlet i starten og i slutningen af skoleåret, og EVALD kan med fordel bruges på disse tidspunkter. EVALD kan dog bruges når som helst som redskab til at tilrettelægge eller evaluere et undervisningsforløb.

  EVALD er primært målrettet 4.-5. klassetrin, men flere af delprøverne kan anvendes fra 3. til 6. klassetrin.

  Prøverne er 100 % digitale. Dertil hører en trykt vejledning med konkrete forslag til at arbejde med elevernes læseforståelse og vigtige delfærdigheder i undervisningen.

  EVALD tilgås via UNI-Login og sælges både som klasselicens og elevlicens. Læs mere og se priser på evald.dpf.dk.

  Det får læreren:

  • Et solidt grundlag for at vurdere elevernes forståelse af fagtekster og skønlitterære tekster.
  • Indblik i relevante delfærdigheder, og hvordan de kan styrkes i undervisningen.
  • En prøve, der kan gennemføres både på klassebasis og med enkeltelever.
  • Overblik over klasse- og elevresultater via elev- og klasseoversigter.
  • En rapport over hver enkelt elevs læseforståelse og delfærdigheder.
  • To typer klasserapporter, der viser hhv. klassens samlede resultater og et mere detaljeret indblik i klassens resultater for hver delfærdighed.
  • Konkrete forslag til at arbejde med elevernes læseforståelse og vigtige delfærdigheder i undervisningen.

  Mere end 5.000 elever landet over har afprøvet EVALD og deltaget i normindsamlingen.

  Kort titelEVALD
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/01/1404/03/20

  Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • evaluering
  • læseforståelse
  • Læring
  • læsning