Evaluering af eux

 • Hjort-Madsen, Peder (Projektdeltager)
 • Brander, Johanne (Projektdeltager)
 • Andersen, Ole Dibbern (Projektdeltager)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Evalueringen har til formål at tilvejebringe en større og mere systematisk viden om de eksisterende eux-forløb og eventuelle udfordringer ved disse som grundlag for eventuelle fremadrettede justeringer.

  Evalueringen skal:
  1. kortlægge de oprindelige og nye eux-forløb, herunder udbredelsen af forløbene, elevgruppen og dennes karakteristika, skolernes tilrettelæggelse, elevernes samt virksomhedernes og videregående uddannelsesinstitutioner vurdering af forløbene.
  2. belyse om eleverne i de oprindelige eux-forløb når de faglige mål for eux-forløbene samt
  3. analysere og vurdere de oprindelige og nye eux-forløbs struktur og indhold, skolernes tilrettelæggel-se og praktikpladssituationen samt identificere eventuelle problemstillinger ved disse.

  Resultatet af evalueringen skal indgå i den fremtidige udvikling af eux, herunder i politiske drøftelser.
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato29/07/1609/12/16