Evaluering af læsevejlederfunktionen på EUD

Projektdetaljer

Beskrivelse

Evaluering af læsevejlederfunktionen på EUD gennem litteraturstudie, interviews og observationer.
Ofte er der en indforståethed i det sprog, som faglærere bruger i deres undervisning.

Det gælder både fagudtryk og de dagligdags udtryk, som knytter sig til de enkelte fag. Det kaldes ‘gråzonesprog’. Et fagsprog, der befinder sig mellem det kendte og det ukendte, men som ofte forudsættes som kendt.

Manglende opmærksomhed på fagsprog og de gråzoner, som ligger omkring det, kan derfor være en stor hindring for elevers udbytte af undervisningen.

Projekter som Undervisningsministeriets “Den sproglige dimension” og Region Syddanmarks ”Læseløft Syd” har til formål at opkvalificere undervisere på erhvervsskolerne i faglig læsning og sproglig opmærksomhed. Begge ledes af UC Syddanmark og gennemføres som aktionslæringsprojekter på erhvervsskoler i Danmark.
Nationalt Videncenter for Læsning gennemfører, med en bevilling fra AP Møller-fonden, i forbindelse med ”Læseløft Syd” en evaluering med fokus på læsevejledernes rolle. Evalueringen gennemføres i samarbejde med UC Syddanmark i tilknytning til projektet ”Læseløft Syd”.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato03/08/1530/12/16

Emneord

  • evaluering
  • læsevejleder
  • fagsprog
  • erhvervsskoler