Evaluering af Matematikindsats 2017

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Projektets evaluering består af to dele: En procesevaluering og en effektevaluering.
  Udgangspunktet for den kvalitative case-undersøgelse er en formålsbestemt stratificeret case-udvælgelse i et intensivt kontrastdesign.
  I den kvantitative survey sættes fokus på at gennemføre en før- og eftermåling, hvor vi systematisk undersøger forandringer i lærernes praksis.
  Den kvantitative effektevaluering i projektet er opbygget som et RCT-design, hvor vi på baggrund af indsamlet testdata kan foretage en systematisk vurdering af de opnåede effektstørrelser.
  AkronymTMTM
  StatusIgangværende
  Effektiv start/slut dato01/01/17 → …