Evaluering af medbehandleruddannelsen for forældre til børn/unge med spiseforstyrrelser

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet er en kvalitativ evaluering af forældres oplevelser af og erfaringer med deltagelse i medbehandleruddannelse for forældre til et barn/ung med en spiseforstyrrelse. Fokus er på erhvervede kompetencer med henblik på at håndtere spiseforstyrrelsessymptomer i hverdagen og være en støtte i barnets vej ud af sygdommen.
Empirien er indsamlet ved hjælp af fokusgruppeinterviews og analyseret via deduktiv indholdsanalyse.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato17/08/1530/09/17

Emneord

  • Børn og unge
  • spiseforstyrrelser