Evaluering af O-lektioner

Projektdetaljer

Beskrivelse

Evalueringen af O-lektionskonceptet er gennemført med inspiration fra virkningsevaluering. Det vil sige, at evalueringen udtaler sig om, hvad der virker for hvem og under hvilke omstændigheder. Resultaterne er således ikke almene sandheder.
Forsøgsordningen med O-lektioner omhandler en lektionsudvidelse i børnehaveklasse – 2. klasse med 5 lektioner i børnehaveklassen, 2 lektioner i 1. klasse og 1 lektion i 2. klasse. Ressourcen er udmeldt til DUS-ordningen sammen med dennes øvrige normering, men principielt tilgået skoledelen.
Det overordnede formål med O-lektionsordningen er at understøtte eksisterende politikker på skolestartområdet med særligt fokus på emnerne sundhed og trivsel til gavn for børn i indskolingen.
Formålet er ligeledes at understøtte lærer-pædagogsamarbejdet og at give et heldagsdækkende tilbud i tidsrummet fra 7.00 – 17.00.
Politisk er der lagt vægt på:
- At tilstræbe pædagogstillinger med størst muligt timetal
- At en øget pædagoginddragelse forbedrer muligheden for at skabe en glidende overgang mellem
skole og DUS
- At DUS-pædagogerne i forvejen har kendskab til det indhold, der ønskes i de ekstra lektioner
- At indholdet i de ekstra tilførte lektioner skal understøtte indholdet i Aalborg Kommunes Børne- og Ungepolitik, Sundhedspolitikken, Fælles Skolebeskrivelse og Skolestartspolitikken og særligt emnerne sundhed og trivsel.
Evalueringen viser, at formålet med indførelsen af O-lektionerne kun delvis er indfriet, og at der er stor forskel på, hvordan skole og DUS vurderer ordningen.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/06/1031/10/11

Emneord

  • folkeskolen