Evaluering af Pædagogik - Introduktion til pædagogers grundfaglighed

  • Hansen, Nils Falk (Projektdeltager)
  • Maxen, Line (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Læremiddelanalyse der kombinerer dokumentstudier og interviews med studerende og undervisere fra fire pædagoguddannelsessteder på tværs af landet. Formålet er at analysere og evaluere og vurdere grundbogens hensigtsmæssighed vedrørende struktur, abstraktionniveau, sprogbrug, udnyttelse af multimodalitet og læsbarhed for Hans Reitzels Forlag.
Kort titelLæremiddelanalyse - Pædagogers grundfaglighed
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/02/1901/05/19