Evaluering af projekt Læsekompetencer og it-kompetencer - udvikling af en integreret it- og læseudviklingsstrategi rettet mod voksne ordblinde på arbejdspladsen

Projektdetaljer

Beskrivelse

FLEXIKA har sammen med Huset Venture søgt Arbejdsmarkedsstyrelsen om midler til gennemførelse af projektet Læsekompetencer og it-kompetencer – udvikling af en integreret it- og læseudviklingsstrategi rettet mod ordblinde på arbejdspladen. Ansøgningen er imødekommet, og projektet gennemføres i perioden 2010-2012. Projektet retter sig mod 5 ufaglærte medarbejdere fra virksomheden Rose Poultry i Vinderup, der alle oplever vanskeligheder ved at leve op til de kombinerede læse, skrive- og it-krav, som deres arbejdsplads stiller til dem. I projektet foretages en afdækning af disse krav, og på baggrund heraf udvikles et målrettet it-baseret kursus, som medarbejderne gennemfører. Der foretages desuden en test af medarbejdernes læse- og skrivekompetencer før og efter kurset.
Videncenter for Sprog, Læsning og Læring, VIA University College varetager evalueringen af projektet. Evalueringsopgaven omfatter følgende: Udvikling, gennemførelse og analyse af test af medarbejdere før og efter kursus samt formidling af testresultater til projektkonsulenterne; løbende kvalitetssikring af projektet gennem sparring til projektkonsulenterne; dokumention og evaluering af projektet i form af midtvejsrapport og afsluttende evalueringsrapport; formidling af resultaterne af evalueringen i forbindelse med formidlingskonference ved projektets afslutning.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/10/1031/12/12

Samarbejdspartnere

  • VIA (leder)
  • Flexika, Center for Flexibel Læring (Projektpartner)
  • Rose Poultry A/S (Projektpartner)

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • læsevanskeligheder
  • arbejdsplads
  • it og læsning