evaluering af seniorcoach-projekt

  • Andersen, Tina (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

• Løbende sparring og videndeling med SenoirCoachen i forhold til den kvantitative evaluering som nødvendigvis skal relateres til den kvalitative slutevaluering
• En kvalitativ evaluering i form af 2 fokusgruppeinterviews med brugere af SeniorCoach-tilbuddet med fokus på arbejdssituationen og kendskabet til brugen af seniorcoachen.
• En skriftlig afrapportering. Der vil blive tale om en kort redegørelse med fokus på målopfyldelsen
• Et afsluttende evalueringsmøde, hvor projektets resultater formidles og drøftes
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato02/07/1201/11/13