Evaluering af: Styrkelse af erhvervsuddannelseskulturen blandt grundskoleelever

Projektdetaljer

Beskrivelse

”Styrkelse af erhvervsskolekulturen blandt grundskoleelever” er en del af et større projekt kaldet ”Unge i uddannelse”. Dette er et projekt på tværs af alle erhvervsskoler i Region Nordjylland - samlet under Nordjyske Erhvervsskoler. Projektet er søgt hjem via Den europæiske Socialfond (ESFN-08-0030) og indeholder følgende delprojekter:
* Særlige iværksættergrundforløb
* Virksomhedsmentornetværk - og kurser
* Udvikling og gennemførelse af særlige coach/mentor uddannelse for erhvervsskolernes medarbejdere
* Rekruttering af unge med indvandrerbaggrund og fastholdelse gennem hele uddannelsen
* Styrkelse af erhvervsuddannelseskulturen blandt grundskolelever
* Sammenhæng mellem 10. klasses centre og erhvervsskolerne

Projektet strækker sig samlet over en periode fra august 2009 til oktober 2011, og det er som nævnt delprojekt ”Styrkelse af erhvervsskolekulturen blandt grundskoleelever”, der har været vores opgave at evaluere.

Projektet fokuserer på, at: ”Skabe et samarbejde mellem grundskoler og erhvervsskoler i Nordjylland således at uddannelseskulturen i grundskolen i højere grad understøtter en naturlig sammenhængskraft mellem grundskole og erhvervsskole. En kultur, der understøtter erhvervsskolerne som et attraktivt
ungdomsuddannelses valg efter grundskolen.”.

StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/1031/10/11

Emneord

  • didaktik
  • unge