Evaluering af Teknologiforståelse og digital dannelse på læreruddannelsen - følgeforskning

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  I foråret 2020 starter 800 lærerstuderende på KP's læreruddannelse på modulet Teknologiforståelse og Digital Dannelse (10 ECTS). Modulet er udviklet som et sektorprojekt under Teknologipagten. KP er den første læreruddannelse der gør modulet obligatorisk for alle lærerstuderende. Evalueringsprojektet er en forskningsbaseret kvalitativ undersøgelse (følgeforskning) af modulfagligheden, de pædagogiske praksisser og læringspraksisser, der udvikles på holdene. Modulfokus er de studerendes digitale dannelse, teknologiforståelse og kompetencer til at kunne planlægge, udføre og evaluere undervisning med fokus på elevernes digitale dannelse og teknologiforståelse integreret i fag. Projektet følger undervisere og studerende på 3 hold med fokus på teknologiforståelse integreret i fagene dansk, matematik og engelsk.
  Kort titelTekDiD Evaluering
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/09/1931/12/20