Evaluering af to projekter – Det digitale samfund og Udvikling af demokratiske kompetencer

Projektdetaljer

Beskrivelse

To projekter med delvis eksterne bevilling skal evalueres. I begge tilfælde arbejdes med en iterativ, formativ evaluering, som har til hensigt både at samle op på aktuelle erfaringer og at bidrage til fortsat udvikling i projekterne. Dette finder sted gennem fokusinterviews med grupper af lærere, som er udvalgt af skolen. Inden fokusgruppeinterviews er der en mindre opgave, hvor der i en kort, skriftlig form samles op på tidligere forløb og erfaringer. Dette materiale indgår i forberedelse til fokusgruppeinterviews og i dialogen her. På baggrund heraf udarbejdes en rapport. Forløbet gentages til afslutningen af projekterne, hvor der sammenfattes i en rapport, som kan indgå i den samlede afsluttende rapportering til bevillingsgiver.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/02/2331/07/24

Samarbejdspartnere

  • Viby Gymnasium og HF (leder)

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning