Evaluering af undervisningsmaterialer til hhv. 0.-1. og 4. og 5. klasse om brandforebyggelse

Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålet med evalueringen er:
- at undersøge det didaktiske potentiale i læremidlerne
- at undersøge læremidlerne i brug i praksis
- at være udgangspunkt for TrygFonden og Beredskabsstyrelsens arbejde med at videreudvikle læremidlerne.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato12/09/1622/12/18