Evaluering af videnscentre på erhvervsuddannelserne

Projektdetaljer

Beskrivelse

Evalueringens overordnede formål er, at undersøge om investeringer i videnscentre giver det ønskede afkast – nationalt teknologisk kvalitets- og kompetenceløft, samt styrkede digitale kompetencer hos eleverne – og hvordan der erhverves mest mulig viden om hvordan investeringen mest hensigtsmæssigt bruges ift. et løft nu og på sigt. Evalueringen skal skabe grundlag for beslutning ift. videreførelse af centrene. Evalueringsdesignet tager udgangspunkt i en mixed method-tilgang, samt benytter sig af bl.a. casestudier, spørgeskemaer (landsdækkende) og dataindsamling.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/12/1831/01/20

Emneord

  • erhvervsuddannelser