Evaluering i udviklingen i evne til egenomsorg

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet vurderer om en tværfaglig rehabiliteringsindsats til borgere med bevægeapparatsproblemer øger deltagernes mulighed for egenomsorg. Egenomsorg udtrykkes som individets evne til at håndtere symptomer, behandling, fysiske og psykosociale konsekvenser samt forandringer i levevis, som følger med at leve med en kronisk sygdom. Egenomsorg omfatter også evnen til at monitorere sin tilstand og effektuere kognitive, adfærdsmæssige og emotionelle reaktioner, som er nødvendige for at opretholde en tilfredsstillende livskvalitet. Vurdering/evaluering af opnået egenomsorgsevne foretages med anvendelse af undersøgelsesredskaberne AMPS og COPM
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/1131/12/11