Evolution af influenza A

  • Christoffersen, Nausheen (Projektdeltager)
  • Hedberg, Lonnie (Projektdeltager)
  • Lundby, Anders (Projektdeltager)
  • Mandsberg, Lotte (Projektdeltager)
  • Schou, Sanne (Projektdeltager)
  • Kerzsman, Gustaw (Projektleder)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Influenza A undergår en stadig forandring, og kan derved undslippe en værts erhvervede immunitet. Derfor er influenza i stand til gang på gang at forårsage nye epidemier og pandemier. dette review beskriver forskellige områder, som har interesse for opståen af disse. Indledningsvist beskrives influenza A's morfologi og livscyklus samt det adaptive immunsystems reaktion på influenzavirus. Herefter belyses de molekylære mekanismer; antigenetisk drift og skift, som påvirker immunforsvarets evne til bekømpe virus. Antigenetisk drift sker ved punktmutationer, som beskriver, at epitoperne forandrer sig kontinuerligt. Antigenisk skift sker derimod ved direkte overførsel af ikke-humane influenzastammer, ved reintroduktion eller ved resortering.
Desuden beskrives influenza A's epidemiologi; herunder spredningsmekanismer, værtsspecificitet, som efter vores mening kan forøge evolutionsraten af influenza A-virus.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/02/0030/06/00

Emneord

  • Sundhed, ernæring og livskvalitet
  • Sygdom, sundhedsvidenskab og sygepleje