Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet vil undersøger hvordan og i hvilket omfang aktiviteter med fælleslæsning har på en lille gruppe udvalgte unge på en døgninstitution. Læseaktiviteterne er inspireret af metoderne: ”guidet fælleslæsning” og ”filosofisk praksis”. Projektets tilgang er dels fænomenologisk – narrativ, inspireret af Paul Ricoeur og Jerome Bruner teorier og Keith Oatley psykologiske eksperimenter med læsning af skønlitteratur. Dels har projektet også en sund-pædagogisk tilgang med projektets fokus på, at undersøge om læseaktiviteterne har en indflydelse på de unges trivsel og livskvalitet. Denne del er inspireret af Bobby Zachariaes sundhedspsykologiske tilgang til livskvalitet.
Der indsamles både kvantitative og kvalitative data i projektet med henblik på, at kunne dokumenterer eventuelle påvirkninger af de unge som følge af læseaktiviteterne.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/03/1431/12/15

Emneord

  • åndelig omsorg
  • anbragte unge
  • identitet
  • æstetik