Følgeforskning på Boost - innovativ skole i Helsingør

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Formål
  Fra forskningen ved vi, at entreprenørskabsundervisning højner elevernes trivsel, motivation og læringsudbytte at innovationskompetence fremmes gennem en særlig pædagogik, herunder at innovationsdidaktik omfatter særlige teknikker/konkrete handlinger og didaktiske principper, mens innovation og entreprenørskab i folkeskolen også handler om dannelse, medborgerskab og idealer for et bæredygtigt samfund.

  Formålet med følgeforskningen på projektet ’BOOST: Innovativ skole i Helsingør’ er overordnet at skabe viden om, hvordan innovationsdidaktiske greb gøres i konkrete undervisningsforløb med forskellige elevgrupper, og herunder hvordan deltagende elever og undervisere betydningssætter disse greb i forhold til elevernes motivation, læringsudbytte og trivsel.

  Målet er således, at undersøge hvordan innovationsdidaktiske greb i fag og procesorienterede forløb oversættes og tilskrives betydning for forskellige elevers deltagelsesmuligheder. Følgeforskningen har metodeskabende karakter, således at de innovationsdidaktiske greb for udvikling af innovationskompetence kan anvendes i andre kommuner, fag og på tværs af fag.

  Forskningsspørgsmål: Hvordan tilskrives innovationsdidaktiske greb, i fag og procesorienterede forløb, betydning for forskellige elevers deltagelsesmuligheder, herunder motivation, læringsudbytte og trivsel?
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/01/1531/12/17

  Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • innovationsdidaktik
  • brugerdreven innovation
  • Skoleudvikling
  • Undersøgelsesdesign, teori og metode
  • Design Based Research
  • Elevens stemme
  • Observation og interviews
  • Uddannelse, professioner og erhverv
  • skole/fritid