Projektdetaljer

Beskrivelse

En central ambition med at samle de somatiske og psykiatriske akutindgange er at nedbringe overdødeligheden blandt mennesker med psykiatriske lidelser. Antagelsen er, at manglende opsporing og behandling af somatiske sygdomme blandt borgere med psykiatriske diagnoser skyldes utilstrækkelig opmærksomhed på somatiske problemstillinger blandt såvel sundhedspersonalet som borgere med psykiatriske diagnoser. Endvidere er det ambitionen at mindske stigmatiseringen af psykiatrisk sygdom ved at sidestille modtagelsen af somatiske og psykiatriske patienter. Yderligere er det ambitionen at udvikle bedre organisatorisk sammenhæng på tværs af sektor- og specialeopdelingen. Dette i forhold til behandling af multisygdom og specielt mental og somatisk komorbiditet. Denne organisatoriske sammenhæng er udfordret på grund af sundhedsvæsenets specialeopdeling, som ud over højt specialiseret ekspertise, også har resulteret i en monobehandlingsstruktur, som udgør en udfordring for behandling af multisygdom og specielt mental og somatisk komorbiditet. Monobehandlingsstruktur er en ekstra stor udfordring for samarbejdet mellem psykiatri og somatik grundet den organisatoriske adskillelse af psykiatri og somatik i forskellige ledelses- og styringssystemer. Denne adskillelse er ud over specialeinddelingen.

På bagrund af ovenstående kan de overordnede ambitioner for udvikling af integreret psykiatrisk og somatisk akutmodtagelse udledes. For det første er der angivet to resultatmål (outcome-mål): længere levetid for psykiatribrugere og afstigmatisering. Endvidere et procesmål (output-mål): opbygning af organisatorisk funktionalitet på tværs af psykiatri og somatik.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/2131/12/25

Emneord

  • psykiatri
  • somatik
  • overdødelighed