Følgeforskning på projekt Hul Igennem

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektets overordnede formål er at undersøge og vurdere erfaringer med at bygge bro mellem regionens erhvervsliv og de internationale studerende på UCN allerede i studietiden. Den tilkoblede forskning har til formål at øge kendskabet, og undersøge forhold, som gør sig gældende i forhold til fastholdelse af internationale studerende. Undersøgelsen skal danne baggrund for et dybere forskningsgrundlag på længere sigt på UCN, og tager sig derfor ud som et pilotinitiativ.
Projektets dele
Det overordnede projekt, som forskningen følger, tager udgangspunkt i en trebenet indsats igangsat af internationalt kontor på UCN gennem 1)Kulturværtprogrammet, hvor danske og internationale studerende matches med det formål at fremme kulturel sensitivitet samt skabe et større lokalt netværk, 2)Erhvervsmentorordningen, hvor internationale studerende matches med en mentor fra erhvervslivet med det formål at skærpe både de internationale studerende og det Nordjyske erhvervslivs kendskab og samarbejdspotentialer, 3) Proaktiv erhvervskontakt, med det formål at skærpe kommunikationskanalen og det direkte samarbejde mellem UCN og det Nordjyske erhvervsliv i forhold til fastholdelse af internationale dimittender både i forhold til skærpelse af praktik og studiejobs og mere permanente jobs efter endt uddannelse.
Følgeforskningens genstande
Projektets formål er allerede i studietiden at bygge bro mellem international studerende og erhvervslivet i region Nordjylland. Følgeforskningens genstand er således, at følge og vurdere om de tre indsatser i projektet fører til, at der skabes større kommunikation og kontakt mellem erhvervsliv og internationale studerende. En kontakt der gerne skulle føre med sig, at de internationale studerende vælger regionens arbejdsmarked efter end studie, men her i første omgang at de internationale studerende får mulighed for at vælge studiepraktikophold på virksomheder i bred betydning i Region Nordjylland.
Virkemidler i processen er at gøre de studerende mere jobparate gennem socialt og professionelt netværk og skabelse af flere praktik og studiejobs gennem kontakt til erhvervslivet.
Følgeforskningens genstande er undersøgelse af den trebenede indsats som er beskrevet ovenfor: UCN Kulturvært, UCN Erhvervsmentorordning, Proaktiv Erhvervskontakt.
Ved at følge de tre initiativer og undersøge betydningen af dem hver for sig og sammen i forhold til den overordnede målsætning – at fastholde flere internationale studerende i jobs i Danmark efter endt uddannelse – vil vi producere viden om hvordan de forskellige initiativer påvirker udviklingen og hvilken betydning initiativerne tillægges af de involverede i forhold til at kunne og ville vælge regionens arbejdsmarked efter endt uddannelse.
Der vil i undersøgelsen lægges vægt på om der viser sig sideeffekter i form af fx kontakter til kulturlivet eller andre uddannelsesinstitutioner ligesom initiativer taget på andre UC eller erhvervs- akademier vil blive inddraget.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/1630/12/16

Emneord

  • interkulturelle forhold
  • udsatte unge
  • globalisering