Projektdetaljer

Beskrivelse

I forbindelse med Aarhus Kommunes forsøgsarbejde med formativ feedback og karakterfrihed i hverdagen 2019-2021 udfører VIA University College følgeforskning. Formålet med følgeforskningen er at dokumentere udvalgte skolers arbejde og herigennem at undersøge betydningen og virkningerne af forsøgsarbejdet.

Følgeforskningen gennemføres som en systematisk kvalitativ analyse af erfaringer med karakterer og karakterfrihed på tre skoler, der gennemfører forsøg med karakterfrihed, og en skole, der fortsat arbejder med samme praksis som hidtil med karakterer i hverdagen. Den systematiske kvalitative analyse vil være inspireret af virkningsevaluering og bl.a. tage udgangspunkt i en indsatsteori for hver skole.

Følgeforskningen vil fokusere på tre overordnede undersøgelsesspørgsmål:

1)Hvilken virkning har arbejdet med et øget fokus på formative frem for (eller sammen med) summative evalueringsformer i de lokale skolekontekster i Aarhus Kommune for undervisningen, læringskulturen og elevernes læring?

2)Hvilken virkning har arbejdet med et øget fokus på formative frem for (eller sammen med) summative evalueringsformer i de lokale skolekontekster i Aarhus Kommune for præstationskulturen og elevernes trivsel?

3)Hvilken erfaring skabes i de lokale skolekontekster i Aarhus Kommune ved et forsøgs- og udviklingsarbejde, der initieres og skabes fra skolerne selv i samarbejde med forvaltningen, med hensyn til udvikling af lærerfaglighed såvel som udvikling af samarbejdet mellem lærere, ledelse, forældre og forvaltning?
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/1901/11/21

Emneord

  • folkeskolen
  • summativ evaluering
  • karakterfrihed
  • karakterer

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.