Følgeforskning til Greve kommunes inklusionsprojekt

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  I forbindelse med Greve Kommunes mange initiativer til at fremme en inkluderende praksis på institutions- og skoleområdet, er det besluttet at knytte følgeforskning til processen. En af metoderne til at kvalificere det almene læringsmiljø har bl.a. været at afholde ugekurser for lærere, pædagoger, PPR m.fl.
  Følgeforskningen vil have fokus på effekten af de mange inklusionstiltag i det almene undervisningsmiljø. Er holdningerne blevet ændret, har den pædagogiske tænkning og praksis ændret sig, og hvilke perspektiver og strategier kan udledes heraf. Et særligt fokus vil endvidere være på 30-40 børn i alderen 0-18 år, som tidligere ville have været at finde i et ekskluderet tilbud. Hvilke holdninger til og erfaringer med inklusion er til stede i det individuelle perspektiv.
  Følgeforskningen vil bestå af spørgeskemaundersøgelser samt individuelle interviews med udvalgte kommunale nøgleaktører. I forhold til de 30-40 børn vil et antal forældre og professionelle omkring de enkelte børn blive interviewet.
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/01/1201/05/14

  Emneord

  • autisme
  • Inklusion
  • ADHD
  • inkluderende pædagogik
  • pædagogisk arbejde