Følgeforskning til Projekt E-didaktik. Videreudvikling af eksisterende uddannelsesudbud i VIA Sygeplejerskeuddannelsen

Projektdetaljer

Beskrivelse

Program for Læring og IT er blevet bedt om at foretage evaluering af Projekt E-didaktiks afprøvninger. Projekt E-didaktik har fokus på videreudvikling af eksisterende uddannelsesudbud i VIA Sygeplejerske-uddannelsen, hvor det eksisterende udbud er den netbaserede sygeplejerskeuddannelse i VIA. Forventningerne favner dog en formaliseret og systematisk udvikling og videreudvikling af e-didaktiske kompetencer hos undervisere i såvel de campus-baserede udbud, som i netbaseret sygeplejerskeuddannelse.

Foruden evalueringer foretages der følgeforskning, således samtlige evalueringer og håndtering af disse relateres til den overordnede intention om udvikling og videreudvikling af undervisernes e-didaktiske kompetencer i VIA Sygeplejerskeuddannelsen. Formålet med følgeprojektet er således to delt. For det første foretages evaluering enkeltvis af de afprøvninger, som iværksættes af Projekt E-didaktik, Videreudvikling af eksisterende uddannelsesudbud i VIA Sygeplejerskeuddannelsen. For det andet anlægges der et samlet forskningsperspektiv på samtlige indsamlede evalueringsdata og herunder også Projekt E-didaktiks eventuelle tilretninger.

Forskningsspørgsmålet: Hvordan understøttes undervisere i processen med at planlægge online undervisning, og herunder hvad underviserne oplever, der henholdsvis virker og udfordrer dem?
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/2131/12/22

Emneord

 • Læring, pædagogik og undervisning
 • e-didaktik
 • e-pædagogik
 • Kompetenceudvikling
 • online learning
 • online læring
 • online studieaktiviteter
 • online vejledning
 • Undersøgelsesdesign, teori og metode
 • interviews
 • følgeforskning
 • Sygdom, sundhedsvidenskab og sygepleje
 • sygeplejerskeuddannelse

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.