Før-fasen - en integreret del af IKV i AMU

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet har til formål at styrke og kvalificere arbejdet med IKV i AMU. Der sættes fokus på deltagernes job- og beskæftigelsesperspektiv før IKV (før-fasen), som kommer til at danne grundlag for den efterfølgende individuelle kompetencevurdering, IKV.
Målet med IKV er at iværksætte uddannelsesplaner, som matcher deltagernes og virksomhedernes aktuelle og mere langsigtede kompetenceudviklingsbehov. Afsættet for disse planer er en anerkendelse af deltagernes eksisterende kompetencer og erfaringer.
VEU-centrenes institutioner har gjort mange, men spredte erfaringer med såvel før-fasen, som med IKV i AMU. Samarbejdet mellem tre VEU-centre og NVR medvirker derfor til videnspredning og implementering i VEU-centrenes partsinstitutioner med henblik på hurtig udbredelse af modeller, procedurer og kvalitetssikring, samt videndeling med de øvrige VEU-centre. Ambitionen er at få udbredt kendskabet til brugen af IKV, som et redskab til en effektiv uddannelsesplanlægning af de kortuddannede i forhold til bestemte job- og kompetenceprofiler og udvikle metoder som anvendes i praksis.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/10/1230/09/14