FabLab i skolens undervisning - en pilotundersøgelse

Projektdetaljer

Beskrivelse

Pilotprojektet FabLab i skolens undervisning undersøger og analyserer en skoles implementering af FabLab-teknologier, hvor elever i et design- og fabrikationsforløb arbejder med anvendelse af 3 D-print, 3 D scan, vinylskærer og Arduino-minicomputere. Fablearn-pædagogik er knyttet til FabLab teknologier og udspringer fra Stanford Universitet v. Paolo Blikstein og Dennis Krannich m. fl. som siden 2005 har arbejdet med at tænke den globale og uformelle subkultultur "Makerkulturen" ind i skolens formelle undervisning som en læringsplatform. I Makerkulturen udvikles innovative løsninger gennem processer der indbefatter idé, eksperimenter, design, fejlsøgning, samarbejde, refleksion og prototypefremstilling m.m.
Antagelsen er, at design- og fabrikationsprocesser overført og adapteret til en skolesammenhæng sætter eleverne i stand til at tilrettelægge læreprocesser og til fagligt kritisk og relevant at kunne reflektere over og begrunde deres produkter.
Undersøgelsen stiller følgende forskningsspørgsmål:

1. Hvad bidrager FabLab-teknologierne med i forhold til elevers læring?
2. Hvordan indarbejdes læringsmål i lærerens design af et fablearnforløb?

Undersøgelsens resultater kan danne afsæt for design af modeller for fablearn forløb.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/1528/08/15

Emneord

  • digital kommunikation
  • FabLab, Fablearn, Design Experiments, Learning Environment
  • Konstruktivisme