Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet formål og leverancer
Projektets overordnede formål og samarbejdet mellem UCL og Middelfart Kommune er at skræddersy et fælles kompetenceløft i it-didaktisk for deltagerne i projektet. Kompetenceløftet skal understøtte og videreudvikle eksisterende it- kapacitetsopbygning, strategier og handleplaner i kommunen.
Projektet har flere delformål:
1. Del projektet vil fokusere på at løfte de deltagende læreres it-didaktiske kompetencer i forhold til inddragelse af nye teknologier, som maker-teknologier, samt udvikle en didaktik for at arbejde med 21st Century Skills og Computational thinking.
2. Del projektet vil fokusere på, hvordan etableringen af et FABLAB på en kommuneskole kan blive en ressource for alle kommunens skoler.
3. Delprojektet vil inddrage konsulenter fra CFU/Videreuddannelsen/Afdelingen for Læringsteknologi samt undervisere fra læreruddannelsen som en del af den interne kapacitetsopbygning i UCL, med det formål at få forankret, videndelt og implementeret projektet på tværs i organisationen i UCL.
4. Delprojektet vil have fokus på lærernes udvikling af konkrete og generiske it- didaktiske modeller og metoder, som kan videndeles og anvendes i den daglige undervisning af andre lærere og skoler i kommunen.

Lægmandssprog

Udviklingsprojekt omhandlende udvikling af lærerne i Middelfart kommunes Fablab forståelse og it-didaktiske kompetencer.
Kort titelFablab didaktik
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/1701/06/18

Emneord

  • Undersøgelsesdesign, teori og metode
  • Uddannelse, professioner og erhverv