Fagdidaktisk projekt om kvalificeret brug af Smartboard og Ipad i danskundervisningen

Projektdetaljer

Beskrivelse

Hensigten med projektet har været at styrke en udvalgt gruppe folkeskolelæreres brug af it-teknologi i danskundervisningen. I indskolingen har projektet rettet sig mod smartboard, og i udskolingen har projektet fokuseret på brugen af Ipad i danskundervisningen. Projektet er inspireret af teorier om Lessonsstudies, hvilket konkret har udmøntet sig i en fælles planlægning af undervisning med deltagelse af en gruppe lærerstuderende fra 2. årgang, lærere og undertegnede, gennemførelse af den fælles planlagte undervisning med "teamet" som observatører, og efterfølgende evaluering af undervisning med afsæt i overvejelser over hvad lykkedes, og hvad skal vi arbejde videre med fremadrettet. Omdrejningspunktet i projektet har været, hvordan vi kan kvalificere brugen af it-teknologi i danskundervisning i ind- og udskoling. Udvikling af afgrænsede "eksperimentarier" med smartboard eller Ipad i danskundervisningen har været et vigtigt mål, dette understøttet af faglige mål og fagdidaktiske overvejelser.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato13/06/1217/12/12