Fagintegreret sprogundervisning og sprogintegreret fagundervisning: RUC’s sprogprofiler i fransk, spansk og tysk

 • Bojsen, Heidi (Projektdeltager)
 • Prag, Ebbe (Projektdeltager)
 • Daryai-Hansen, Petra (Projektleder)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Sprogprofilerne er et nyt uddannelsestilbud til studerende på RUC's humanistiske og samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse. Der udvikles nye didaktiske strategier med henblik på at give de studerende kommunikative og analytiske færdigheder, der kan anvendes i en flersproget og transnational arbejdssituation. Derudover lægges der vægt på, at den enkelte studerende kan opkvalificere sig selv løbende efter behov i løbet af uddannelsen og på jobbet. Sprogprofilerne er en central del af RUC’s flersprogede internationaliseringsstrategi og profilerne kvalificeres gennem sideløbende forskningsarbejde, bl.a. for at kunne beskrive Sprogprofilernes praksis. Et interdisciplinært team af undervisere samarbejder med rektorat og relevant studienævn om at udvikle undervisningsformer, der understøtter og videreudvikler de studerendes sproglige kompetencer i tæt tilknytning til fagspecifik undervisning.
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/01/1428/02/15

  Emneord

  • interkulturelle forhold
  • sprogtilegnelse