Faglig kommunikation på engelsk i udskoling

Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålet med projektet er at styrke skoleelever i at kommunikere om faglighed på engelsk. I projektet indgår et samarbejde mellem lærere i udskolingen og i gymnasiet om at udfordre udskolingselever sprogligt samt at styrke sammenhængskraften mellem de to uddannelsesniveauer. På baggrund af folkeskolens afgangsprøver, tilgængelige læremidler og undervisningen i engelsk, er vores hypotese, at indholdsdimensionen overvejende repræsenterer personlige hverdagsemner og -perspektiver, hvilket kalder på sprog, der er tilsvarende hverdagsagtigt. Denne praksis er problematisk, når man tager de samfunds- og uddannelsesmæssige krav, som elever forventes at kunne honorere, i betragtning. Elever får ikke mulighed for at udvikle mere avancerede sproglige resurser, som vi ser som en forudsætning for at kunne begå sig fagligt i uddannelse og erhvervsliv på engelsk. Med udgangspunkt i en afdækning af eksisterende praksis igangsætter projektet en indsats med udvalgte lærere for i samarbejde at etablere en praksis, der understøtter fagsproglige udvikling og brobygning mellem folkeskole- og gymnasieniveau.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/2030/06/22

Emneord

  • sprog
  • engelsk i udskoling
  • faglig kommunikation
  • bearbejdelse og skriftlig såvel som mundtlig formidling af fagligt indhold
  • fagsprogets særlige træk
  • skole- og uddannelsesfaglige sprog
  • brobygning mellem udskoling og gymnasium