Faglige fællesskaber på grundforløb - et bidrag til et bedre undervisningsmiljø

Projektdetaljer

Beskrivelse

Vi vil udvikle Undervisningsmiljø gennem fagligt og socialt fællesskab
Vores ide er, at gode læringsmiljøer kan opnås gennem faglige fællesskaber med fokus på samarbejde, refleksive dialoger og de-privatisering ved at skolen rammesætter nogle særlig muligheder for dette. Dette sker gennem et koncept, som vi vil udvikle, og som er beskrevet i denne ansøgning. Projektet arbejder i en progression med sociale arrangementer, som både inkluderer det sociale og det faglige. Konceptet arbejder med tre overgange: fra grundskole til GF1, fra GF1 til GF2 og fra GF2 til hovedforløb. I dag ses de største udfordringer med frafald fra GF2 til hovedforløb, men vi antager, at de to tidligere overgange også spiller en central rolle.

Vi ønsker at udvikle en ny praksis for faglige fællesskaber. Begge skoler har i dag erfaringer med forskellige tiltag så som netværk og fredags-bar, og de erfaringer kan de deltagende lærere trækkes på.

Konceptet udvikles på en sådan måde, at det er generisk og kan tilpasses forskellige hovedområder med forskellige former for udfordringer. Derfor udvikles og afprøves der på to forskellige uddannelser på to forskellige skoler, således at der løbende sparres med henblik på en kvalificering.

Projektets formål er at bidrage til et bedre undervisningsmiljø gennem professionelle læringsfællesskaber, hvor der er fokus på behovet for alle aktøres læring, herunder at flere elever trives på erhvervsuddannelser – og lærer mere. Projektet ønsker derved at fremme fastholdelse - og på langt sigt at bidrage til øget rekruttering og gennemførsel på erhvervsuddannelserne.
Mere konkret er forståelsen i projektet, at det er en væsentlig uddannelsesopgave, at der sættes ind i forhold til årsager til elevers frafald og manglende motivation, hvilket bl.a. kan finde sted gennem fællesskaber, der i projektet her vil skabe et godt uddannelsesmiljø gennem styrkede faglige fællesskaber. Elevtrivsel, læring og inklusion styrkes derved, og den pædagogik, der udvikles i arbejdet med faglige fællesskaber, bidrager således til, at erhvervsuddannelser fremstår mere inkluderende

Det bidrager til at flere elever kan få mere ud af erhvervsuddannelser uafhængig af deres forudsætninger. Derved kan projektet ses i lyset af nationale og internationale dagsordener om bæredygtighed forstået som social lighed.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato02/08/2130/08/23

Emneord

  • Uddannelse, professioner og erhverv