Fagudviklingsprojektet

Projektdetaljer

Beskrivelse

Fagudviklingsprojektet Fagene i Pædagoguddannelsen er relativt nye konstruktioner, hvor fagene kan ses som et puslespil af mange fagligheder, som har skullet finde en fælles profil. Fagudviklingsprojektet sætter her fokus på refleksion over og videreudvikling af denne faglighed.

Projektet er delt op i to delprojekter

Specialisering
DKK (Dansk, Kultur og Kommunikation) og Linjefagene (VNT, UMD, SKB).
Delprojekterne er opbygget op omkring et fælles design som understøtter undervisernes refleksion og udvikling af fagene ved at inddrage studerende, praktikere og brugere. Den grundlæggende enhed i tænkningen er praktikinstitutionen.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/02/1231/12/13

Emneord

  • pædagoguddannelsen
  • Børn og medier
  • Leg og læring
  • Digitale medier
  • Digitale kompetencer
  • professionsuddannelser
  • pædagogisk praksis
  • samarbejde med praksis
  • fagudvikling