Familiens Trivsel - Barnets Trivsel. Følgeforskning Morsø

Projektdetaljer

Beskrivelse

Forskningsprojektet formål er gennem en helhedsorienteret tværfaglig indsats at motivere og involvere udsatte familier således at familierne har hovedrollen i løsning af deres egne udfordringer.

Forskningsprojektet hviler således på en antagelse om at større brugerinvolvering og systematiske tværfaglige, helhedsorienterede og koordinerede indsatser vil 1) øge familiens – herunder børnenes trivsel 2) øge de voksnes tilknytninger til arbejde og uddannelse

Ydermere understreges det, at den kommunale indsats organiseres således at familierne i projektet oplever at blive:
1) Støttet og få opbakning
2) At indsatsen er sammenhængende
3) At indsatsen er den rigtige/nødvendige og at den kan ændres efter behov

Opgaveløsning på rådhuset skal i projektet gøres mere effektiv, skabe større fleksibilitet i indsatserne og arbejde med fælles tværfaglige mål.

Det nye er her at familierne i højere grad involveres i beskrivelse og indkredsning af familiens udfordringer – herunder udfordringer der kan skyldes for høj kompleksitet i allerede bevilligede indsatser. Koordinatorer skal således inden for den første måned sammen med familien formulere mere præcise mål for en helhedsorienteret indsats. Involveringen sker gennem samtaler.

Tilgangen til arbejdet skal være båret af hovedformålet med projektet – nemlig at øge forældres tro på egne evner og trivsel samt tilknytning til arbejdsmarkedet der antages at føre til bedre muligheder for trivsel hos børnene. Tilgangen understreger, at koordinatorens rolle er at motivere, involvere familierne til at have hovedrollen i løsning af deres egne problemer. Metoder kan her være anerkendelse, relations opbygning og kontinuitet i kontakten.

StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/03/1801/01/21