Feedback i UCL

  • Lau, Lise (Projektdeltager)
  • Rasmussen, Jette (Projektleder)

Projektdetaljer

Beskrivelse

UCL ønsker, på baggrund af tilbagemeldinger fra studerende om mangelfuld feedback på studieprodukter og opgaver, at undersøge hvordan institutionen kan styrke og tydeliggøre feedback.
Arbejdsgruppen skal med afsæt i viden og erfaringer både internt og eksternt komme med forslag til udvikling af feedback, herunder give bud på fælles koncepter for feedback. Derudover skal sikring af tydelig kommunikation og forventningsafstemning med UCL’s studerende adresseres ligesom gruppen skal give anbefaling om evt. kompetenceudvikling af underviserne.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/03/1501/08/15