Feedback, selvreguleret læring og studieaktivitetsmodellen

Projektdetaljer

Beskrivelse

Professionshøjskolerne står overfor modstridende forventninger om, hvad de skal gøre for at øge de studerendes læringsresultater og muligheder for en læringskultur. Der kan på den ene side peges på bottom-up processer, hvor underviserne selv træffer beslutninger om forbedringer og ikke gennem implementering af top-down beslutninger om effektiviseringer. På den anden side forventes det imidlertid at professionshøjskolerne anvender forskningsinformeret undervisnings-praksis.
Den forskningsinformerede undervisningspraksis har dokumenteret behovet for en mere studen-tercentreret undervisning . Ambitionen indebærer et ønske om en omlægning af praksis i sektoren. Ikke mindst bliver behovet for en ændret studenterrolle understreget gennem orienteringen mod kompetencemål og modulisering af uddannelser. Her bliver feedback kommunikation det væsentligste
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/09/1521/06/16

Emneord

  • Uddannelse, professioner og erhverv
  • Selvreguleret læring og feedback