Feedback: Studerendens feedback til hinanden

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Arbejdsgruppens legitimitet og fokus udspringer bl.a. fra ”Den strategiske handleplan for læreruddannelsen 2017-2019” samt fra ”Uddannelsestænkningen for UCC”, hvor feedback er indskrevet som et indsats- og udviklingsområde. Arbejdsgruppen udarbejder en rapport, og arbejdsgruppen udarbejder på baggrund af rapportens temaer og pointer en indstilling til ledelsesgruppen.

  Rapportens empiriske grundlag er primært undervisernes beskrivelser af de studerendes feedback til hinanden, interview og fokusgruppeinterview med undervisere samt den fælles, digitale modulevaluering. Det teoretiske udgangspunkt hentes fra Mølgaard, Hanne og Ane Qvortrup (red.): ”Feedback- Inspirationshæfte” VIA University College, Aarhus: VIA Pædagogik og Samfund, 2016. Rapportens pointer, temaer og anbefalinger vil være tonet af dette udgangspunkt.

  Arbejdsgruppen består af lektor Martha Mottelson, lektor Katrine Vinther Scheibel og adjunkt Jens Kristian Køllgaard Voigt (tovholder). Hver deltager i arbejdsgruppen har fået 50 arbejdstimer og tovholderen har dertil haft 25 arbejdstimer til udfærdigelse af rapporten.

  Med rapporten er første del af projektet ”STUDERENDES FEEDBACK TIL HINANDEN ” gennemført. Første del af projektet har således fokus på at afdække udbredelsen og kvaliteten af feedback i læreruddannelsen på Københavns Professionshøjskole.

  Nøgleresultater

  Projektet peger på, at der er potentiale i brugen af feedback på læreruddannelsen. I afdækningen er det fremkommet flere udvalgte eksempler som dog allerede kan være svaret på nogle af de udfordringer der stilles op omkring feedbacks anvendelse. Mere specifikt peges der på tre indsatsområder, som den efterfølgende indstilling lægger op til skal implementeres i anden del af projektet:
  Progression
  Differentiering
  Opmærksomhed på læreprocessen. Formativ feedback
  Nødvendigheden af en begrebsafklaring.
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/01/1731/12/19