Feedbackprojekt

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Feedback vedrører alle studerende og undervisere og udgør en del af fundamentet for uddannelsen. Vi har allerede en solid og varieret feedbackpraksis på læreruddannelsen, hvorfor dette udviklingsprojekt sigter imod videreudvikling af noget, vi allerede gør.
  Projektet inkluderer dette metaperspektiv: hvordan kan de studerende både give og få feedback samt lære om feedback-former, så de udvikler færdigheder, der sætter dem i stand til at give feedback til eleverne i folkeskolen.
  Mål
  Vi fokuserer på studerendes feedback til hinanden med henblik på:
  - Øget understøttelse af studerendes feedback til hinanden
  - Øget videndeling blandt undervisere omkring metoder til rammesætning af og understøttelse af studerendes feedback til hinanden
  - Begrebsafklaring og fælles forståelse af begreberne ”feedback”, ”feedforward”, ”respons”, ”evaluering”, ”vejledning”
  - De studerende lærer at give hinanden feedback som en studieaktivitet, der gradvist bliver til en studieaktivitet, som kan finde sted i studieaktivitetsmodellens kvadrant 3. Udgangspunkt og grundlag er den underviserinitierede feedback, de studerende giver til hinanden i studieaktivitetsmodellens kvadrant 2
  - Tydeliggørelse af en progression, hvor den studerende undervejs i studiet udvikler sin kompetence i at give feedback på en andens/andres arbejde og modtage feedback på sit eget. Herunder tydeliggørelse af det at give og modtage feedback som en professionsfaglig kompetence
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/09/1831/05/19

  Emneord

  • Uddannelse, professioner og erhverv