Fehmarnbelt – connecting health and work - participatory research in the construction industry

Projektdetaljer

Beskrivelse

Dette projekt handler om arbejdsmiljø og sundhedsfremme for byggearbejdere ved Femern Bælt tunnel-byggeriet. Arbejdsstyrken består af registrerede migrantarbejdere, hovedsageligt fra Østeuropa, lokale eller ikke-lokale danske byggearbejdere samt lærlinge. Byggearbejdere – og især migrantarbejdere - har øget risiko for muskel- og skeletbesvær, stress og hjerte-karsygdom, dels grundet arbejdsforhold, dels grundet livsstil. Dette projekt arbejder derfor med psykosocialt og ergonomisk arbejdsmiljø samt sikkerhedskultur, da det også er en branche med øget risiko for skader. Projektet skaber viden om, hvordan en række sundhedsfremmende interventioner med en høj grad af deltagerinvolvering kan bidrage til arbejdernes sundhed, ergonomisk og psykosocialt arbejdsmiljø samt en god sikkerhedskultur. For at imødegå de sproglige barrierer arbejdes systematisk med læring af engelsk i forbindelse med interventionerne, ligesom der også arbejdes med health literacy. I forbindelse med udviklingen afprøves teknologiske hjælpemidler til kommunikation og monitorering.
Projektets design er et konvergent mixed methods design med observationelt, prospektivt studie med præ-test/post-test af interventioner samt fokusgruppeinterviews og observationer. Udgangspunktet for interventionerne er sundhedsundersøgelse af deltagerne med fysiske tests og målinger samt spørgeskemaer om livskvalitet, livsstil, psykosocialt og ergonomisk arbejdsmiljø, sikkerhedsklima og generel self-efficacy. Desuden gennemføres observationer og interviews om holdning til sikkerhed, ergonomi og samarbejde. Projektet har en høj grad af deltagerinvolvering idet både ledelse og især deltagerne gennem en række PDSA-cirkler bidrager til justering og tilpasning af interventionerne. Der gennemføres en række interventioner rettet mod sund kost, fysisk aktivitet og træning samt sports- og andre fritidsaktiviteter. I interventionerne arbejdes med at social støtte, den enkeltes ergonomiske bevidsthed for sig selv og kollegerne samt sikkerhedskultur. Interventionerne vil have forskellige karakter såsom gruppebaseret og individuelt tilrettelagt træning, gruppebaseret og individuel kostvejledning, workshops om sundhed, sundhedsvæsenet, health literacy, engelske sprogfærdigheder, idrætsaktiviteter og fælles madlavning.
Proces- og virknings- og outcome-evaluering sker med både kvantitative målinger af de væsentligste udfaldsmål nemlig deltagelse i interventionerne, psykosocialt arbejdsmiljø, sikkerhedskultur, generel self-efficacy, øget fysisk kapacitet og sundere livsstil samt kvalitative metoder til belysning af deltagernes oplevelse af at være involveret samt deres oplevelse af samarbejde og gensidig social støtte.

Lægmandssprog

Dette projekt handler om arbejdsmiljø og sundhedsfremme for byggearbejdere ved Femern Bælt tunnel-byggeriet. Arbejdsstyrken består af registrerede migrantarbejdere, hovedsageligt fra Østeuropa, lokale eller ikke-lokale danske byggearbejdere samt lærlinge. Byggearbejdere – og især migrantarbejdere - har øget risiko for muskel- og skeletbesvær, stress og hjerte-karsygdom, dels grundet arbejdsforhold, dels grundet livsstil. Dette projekt arbejder derfor med psykosocialt og ergonomisk arbejdsmiljø samt sikkerhedskultur, da det også er en branche med øget risiko for skader. Projektet skaber viden om, hvordan en række sundhedsfremmende interventioner med en høj grad af deltagerinvolvering kan bidrage til arbejdernes sundhed, ergonomisk og psykosocialt arbejdsmiljø samt en god sikkerhedskultur. For at imødegå de sproglige barrierer arbejdes systematisk med læring af engelsk i forbindelse med interventionerne, ligesom der også arbejdes med health literacy. I forbindelse med udviklingen afprøves teknologiske hjælpemidler til kommunikation og monitorering.
Projektets anvender både kvalitative og kvantitative metoder. Udgangspunktet for interventionerne er sundhedsundersøgelse af deltagerne med fysiske tests og målinger samt spørgeskemaer om livskvalitet, livsstil, psykosocialt og ergonomisk arbejdsmiljø, sikkerhedsklima og generel self-efficacy. Desuden gennemføres observationer, interviews om holdning til sikkerhed, ergonomi og samarbejde. Projektet har en høj grad af deltagerinvolvering idet både ledelse og især deltagerne gennem en række PDSA-cirkler bidrager til justering og tilpasning af interventionerne. Der gennemføres en række interventioner rettet mod sund kost, fysisk aktivitet og træning samt sports- og andre fritidsaktiviteter. I interventionerne arbejdes med at social støtte, den enkeltes ergonomiske bevidsthed for sig selv og kollegerne samt sikkerhedskultur. Interventionerne vil have forskellige karakter såsom gruppebaseret og individuelt tilrettelagt træning, gruppebaseret og individuel kostvejledning, workshops om sundhed, sundhedsvæsenet, health literacy, engelske sprogfærdigheder, idrætsaktiviteter og fælles madlavning.
Proces- og virknings- og outcome-evaluering sker med både kvantitative målinger af de væsentligste udfaldsmål nemlig deltagelse i interventionerne, psykosocialt arbejdsmiljø, sikkerhedskultur, generel self-efficacy, øget fysisk kapacitet og sundere livsstil samt kvalitative metoder til belysning af deltagernes oplevelse af at være involveret samt deres oplevelse af samarbejde og gensidig social støtte.
Kort titelFehmarn - connecting health and work
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato09/02/2230/06/23

Emneord

  • Sundhed, ernæring og livskvalitet
  • arbejdsmiljø