Filosofi med elever i folkeskolen

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet handler dels om, at undersøge de konkrete didaktiske muligheder i anvendelsen af filosofiske samtaler som undervisningsform i folkeskolen. Det sker gennem en intervenerende undervisning i folkeskoleklasser og gennem kursusvirksomhed for lærerstuderende på UCN. Dels på baggrund af den omtalte undersøgelse, at kreere et bogligt og digitalt undervisningsmateriale, der kan inspirere folkeskolens lærere til at være mere åbent spørgende og diskuterende i deres undervisning med henblik på at fremme børnenes undren over verden, argumentationsevne, kritiske sans og fantasi.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/1831/12/19

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • Filosofi med børn i skolen
  • Filosofiske samtaler som almen didaktisk redskab