Filosofisk omsorg i daginstitutionen Filosoffen

Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålet med pilotprojektet er at opdage og få nye erkendelser omkring børn i aldersgruppen 1-3 år måder at se verden på. Gennem filosofisk omsorg, nærvær og åbenhed, opdages målgruppens måder at udtrykke sig – også der hvor kommunikationen rækker ud over det verbale sprog og ind i det mere sensitive sprog. Det handler altså om at kvalificere og udvikle måden at kommunikere med børnene – også med dem som (endnu) ikke har udviklet et verbalt sprog.
For at kunne opdage og erfare det sensitive sprog, vil der arbejdes med leg og drama som udtryksform. Med respekt for og med udgangspunkt i oplevelsen, vil der med filosofisk refleksion og undren, sættes ord på oplevelsen og dermed sprogliggøre oplevelserne således at de gøres til erfaringer. Med udgangspunkt i den filosofiske omsorg er formålet at udvikle nye handlemåder og metoder til at kunne gøre børnene deltagende, handlekraftige og livsduelige. De vil udvikle mod til at tage ansvar i eget liv, forholde sig til etiske og moralske spørgsmål, tænke og udføre innovative og kreative tanker, og ikke lade sig blokere af, at have gjort noget forkert, men i stedet blive værdsat fordi de deltager, prøver og handler.
Kort titelFilosofisk omsorg
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/08/2131/12/21

Emneord

  • leg
  • filosofisk omsorg
  • undren
  • nysgerrighed
  • fælles intentioner