Filtret ind – et aktør-netværk-perspektiv på medieret læring

Projektdetaljer

Beskrivelse

Dette projekt bærer titlen ”Filtret ind”. Ud over at referere til en Bob Dylan-klassiker er pointen, at undervisning i dag er filtret ind i teknik, og at vi ser gennem filtre ind i og ud af virkeligheden, der kon-strueres. Det er denne filtrering af menneskets erkendelse, der er omdrejningsprojektet for nærvæ-rende projekt, og som henter sin afgørende teoretiske base i Bruno Latours aktør-netværk-teori og Don Ihdes teknologi-filosofi.

Projektets formål, ide og mål:

• Det afgørende for projektet er at undersøge, hvordan teknologi og mennesker spiller sammen i netværk ud fra et ANT-perspektiv, hvor mennesker og teknik ikke er modsætninger, men integrerede i hinanden.
• Målet er at undersøge undervisningens økosystemer og se på, hvordan et didaktisk design udmøntes i et netværk, der både rummer elever, lærere, teknologi, platforme, apps og indhold.
• Projektets formål er at teoriudvikle på vores forståelse af teknologi og teknologianvendelsen i undervisningen.


StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/1631/12/16

Emneord

  • Medier, kommunikation og sprog
  • didaktisk design
  • teknologiforståelse
  • aktørperspektiver