Flersprogethed i dagtilbud og skole

Projektdetaljer

Beskrivelse

Genstandsfelt er flersprogethed i dagtilbud og skole, og vi undersøger sproglig praksis i pædagogiske kontekster, hvor flersprogethed på den ene eller anden måde er et vilkår – på tværs af traditionelle skel mellem modersmål, andetsprog og fremmedsprog. Det kan være i skolens tyskundervisning, i fagundervisning i fysik på engelsk eller i modersmålsundervisning i somali eller italiensk; det kan være i børnehaver med mange tosprogede børn såvel som i engelsksprogede børnehaver. Vi retter opmærksomheden mod de udfordringer, som globalisering og øget sproglig diversitet stiller den sprogpædagogiske og –didaktiske praksi i dagtilbud og skole overfor i en tid, hvor sprog er til diskussion: Tidligere engelskundervisning i skolen – og hvad så med tysk og fransk? Eller måske kinesisk som valgfag? Modersmålsundervisning – på polsk og pashto? Engelsk som arbejdssprog i børnehaver og skoler? Arabisktalende børn i børnehaven? I skolens franskundervisning? Hvorfor? Hvordan? På tværs af sådanne kontekster undersøger programmet spørgsmål som de følgende: Hvordan bruges sprog i flersprogede pædagogiske kontekster? Hvilke sproglige normer håndhæves, forhandles og udfordres gennem sprogundervisning eller sprogarbejde? Hvad gælder som og anerkendes som sprog? Hvilken betydning får dette fremadrettet for den sprogpædagogiske og -didaktiske praksis i en flersproget virkelighed?
Vi arbejder på et sociolingvistisk grundlag og undersøger sproglig praksis i flersprogede sammenhænge med metodisk fokus på observationer og interviews.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/1431/12/15

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.