FlexVid Fleksible videregående uddannelser

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet har til formål at give det bredest mulige udbud af professionsbacheloruddannelser i områder med forholdsvis stor afstand til nærmeste professionshøjskole og derved styrke mulighederne for uddannelse af unge til varetagelse af opgaver i lokalsamfundets velfærdsprofessioner. Desuden er det hensigten at kunne knytte uddannelse og praksis tættere sammen ved hjælp synkron og asynkron kommunikation mellem professionshøjskolen og offentlige og private virksomheder i lokalområderne i Region Nordjylland.
På længere og mere generelt sigt er det formålet gennem konsolidering og udbygning af videreuddannelsesmulighederne at bidrage til en demografisk balance i forholdet mellem centerbyer og udkantsområder.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/11/1131/08/14

Emneord

  • netbaseret uddannelse
  • faglighed
  • fastholdelse
  • frafald