FLiK: Forskningsbasert Læringsmiljøutvikling i Kristiansand.

  • Christensen, Vibeke (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Det store målet er at alle skal oppleve inkluderende læringsmiljøer som gjør at de trives bedre, lærer mer og at det blir mindre mobbing.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/05/1331/12/16

Emneord

  • mobning