Flipped Learning og Peer-feedback

Projektdetaljer

Beskrivelse

Udvikler og faglig konsulent på projekt der sigter imod at skabe mulighed for, at lærere anvender Flipped Learning og Peer Feedback i planlægning og gennemførsel af elevernes videnstilegnelse og -bearbejdning.
Endvidere, er projektets formål at skab elevtilpasset læring, hvor den enkelete elev og dennes faglige niveau understøttes og herunder er det også et mål at øge mulighederne for differentiering på erhvervsskolerne.

Parallelt udvikles digitale og interaktive undervisningsmaterialer til erhvervsuddannelserne rettet mod den ændrede didaktik og lærerrolle ved digitalisering i undervisningen.

Projekt gennemføres i samarbejde med Undervisningsministeriet og Rybners Tekniske Skole.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/2031/12/21

Emneord

  • didaktik
  • Flipped Learning
  • Peer-learning
  • Peer-feedback
  • It-didaktik
  • Peer Learning
  • Peer Feedback