Projektdetaljer

Beskrivelse

Trods den lange tradition for at studere undervisning og læring, er viden om årsagssammenhænge mellem undervisningsaktiviteter, deres didaktiske organisering og elevernes læringsudbytte stadig begrænset. Der er begrænset praktisk og professionsorienteret viden om, hvordan forskellige undervisningsmetoder kan frembringe og sandsynliggøre et øget læringsudbytte.
I de sidste ti år er der imidlertid frembragt ny og mere solid viden om, hvad der bidrager til god undervisning gennem øget anvendelse af videodokumentation fra faktiske undervisningssituationer kombineret med øget studier i klasser. Det er både kvalitative klasserumsstudier såvel som systematiske registreringer af forskellige arbejdsformer og læringsaktiviteter i form af kvantitative registreringer. Klasserumsforskningen har især været optaget af undervisning og læring i tilknytning til skolefag.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/12/1501/12/16