Fokusområde ledelse Historie, samfundsfag- og religion HiSaRe

Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålet med fokusområdet er at understøtte fagdidaktisk forsknings- og udviklingsarbejde indenfor og på tværs af historie, samfundsfag og religion/kristendomskundskab i grundskolen, for at udvikle fagenes kvalitet. Det sker ved at

skabe en platform for samarbejde mellem fagdidaktiske forskere og praktikere på tværs af deltagende institutioner – og sammen med andre institutioner, regionalt, nationalt og internationalt
undersøge udviklinger og tendenser i fagene aktuelt og historisk
udvikle kultur- og kulturfagsdidaktik, med udgangspunkt i histories, samfundsfags og religions didaktiske traditioner og udfordringer og med udblik til kulturdidaktik indenfor andre fag
bidrage til udviklingen af forskningsprojekter om fagdidaktik indenfor og på tværs af historie, religion og samfundsfag via deltagelse i nationale og internationale samarbejder og netværk
skabe netværk for deltagelse i forsknings- og udviklingsarbejder i tilgrænsende områder fx omkring demokratisk og politisk dannelse, interkulturel didaktik, uddannelse for bæredygtig udvikling m.m.
Fokusområdet bygger på et samarbejde mellem Anvendt forskning i pædagogik og samfund, UCL, HistorieLab og Center for Grundskoleforskning ved Institut for Kulturvidenskaber, SDU, samt med deltagere fra UC Syd, Professionshøjskolen Absalon og Institutt for lærerutdanning, NTNU.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/11/21 → …