Fokusområdeleder af fokusområdet Adgang, selektion og retfærdighed i Center for Grundskoleforskning, SDU

Projektdetaljer

Beskrivelse

Gennem grundskolen forberedes og selekteres børn til forskellige former for videre uddannelse, erhverv og praktiske fællesskaber. Grundskolen skaber ikke kun lighed, men medproducerer også forskelle og ulighed, både i forhold til børns fremtidige muligheder og i forhold til de fællesskaber, de har adgang til i skolen. Hvordan kan vi forstå denne ulighed, og hvordan sikres det, at skolens sortering foregår så retfærdigt som muligt? Kan man forestille sig en skole uden denne sorteringsfunktion eller en skole, hvor didaktik og pædagogik i mindre grad sorterer elever? Og hvordan kan ledere, lærere og pædagoger arbejde med, at børn har ulige deltagelsesmuligheder i deres skoleliv?

Formålet med fokusområdet om adgang, selektion og retfærdighed er at skabe grundlag for eksplorative, praksisrettede og praksisinddragende forsknings- og udviklingsprojekter, der drejer sig om, hvorvidt og hvordan grundskolen kan fremme lige muligheder for et godt børneliv, for kvalitetsuddannelse og for demokratisk deltagelse for alle børn uanset deres baggrund. Det kan være projekter, der sigter efter at fremme lige muligheder og social retfærdighed, og det kan være projekter, der afsøger grænserne mellem skolens opgave og opgaver, som skolen ikke kan eller skal løse.

Fokusområdet sigter således mod at identificere og udvikle praksisrelevante udviklings- og forskningsprojekter i krydsfelterne mellem bl.a. skoleledelse, didaktik, almenpædagogik, socialpædagogik og interkulturel pædagogik.
Kort titelAdgang, selektion og retfærdighed
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato02/08/21 → …

Samarbejdspartnere

  • Center for Grundskoleforskning (Projektpartner) (leder)
  • Syddansk Universitet (Projektpartner)