Folkeskoleelevers matematikrelaterede beliefs og læringsadfærd (Ph.d.-projekt)

    Projektdetaljer

    Beskrivelse

    Hvordan kan man arbejde med at udvikle matematikrelaterede beliefs hos alle elever og dermed bidrage til en hensigtsmæssig læringsadfærd? I projektet undersøges en underbelyst sammenhæng mellem grundskoleelevers læringsadfærd og deres forestillinger om matematik samt hvilke tiltag, der kan understøtte en positiv udvikling på disse områder. Samtidig inddrages kønsmæssige aspekter i undersøgelsen. Projektets formål er et øget fagligt og dannelsesmæssigt udbytte for alle elever.
    StatusIgangværende
    Effektiv start/slut dato01/02/1931/01/22