Folkeskolen er for alle 2014-2015, Roskilde Kommune

  • Hansen, Kirsten Schiøtt (Projektleder)
  • Mårtensson, Brian Degn (Projektdeltager)
  • Jensen, Trine Skov (Projektdeltager)
  • Christoffersen, Ditte Dalum (Projektdeltager)
  • Spring, Frank (Projektdeltager)
  • Petersen, Jesper Stage (Projektdeltager)
  • Karnøe, Jonatan Kolding (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålet er at udvikle faglige og sociale læringsfællesskaber, hvor det enkelte barns læreproces kontinuerligt er i fokus. Fundamentet er en videreudvikling af den professionelle samarbejdskultur, hvor lærere og pædagoger forholder sig analytisk til teamets inklusions- og undervisningspraksis. Aktionslæringsmodellen (AL) rammesætter kompetenceudviklingsindsatsen, som på kort sigt udvikler de nødvendige pædagogiske og faglige kompetencer i forhold til at håndtere de ofte modsatrettede fordringer, der kan identificeres i inklusionsbestræbelserne, og som på længere sigt sikrer skolerne som organisationer, der er i stand til løbende at udvikle undervisningen, så den kan rumme alle elever.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato02/06/1401/07/15

Samarbejdspartnere

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.