Projektdetaljer

Beskrivelse

Udvikling af et nyt fag med titlen "Food Innovators". Fagets grundprincip er innovationsforløb hos fødevarevirksomheder, hvor de deltagende studerende guides gn. den kreative og den innovative fase for at komme med konkrete løsningforslag til virksomhedernes problemstillinger. Målet er et unikt samarbejde ml. de deltagende fødevarevirksomheder, de studerende og VIA University College som institution. Fagligt er målet, at de studerende opnår kompetencer og færdigheder til at håndtere, planlægge og styre komplekse innovationsoforløb og oparbejder en veludbygget værktøjskasse med metoder, teknikker, arbejdsmodeller og materialer til arbejdet med innovationsprocessernes forskellige faser. Sideløbende arbejder de studerende med et personligt opsat læringsmål, som skal dokumenters og præsenteres ved afslutning af faget.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/06/1631/12/16

Samarbejdspartnere

  • VIA (leder)
  • Fonden for Entreprenørskab (Projektpartner)

Emneord

  • Ledelse, organisationsudvikling og innovation
  • innovation

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.